Kontakt

Telefón

+421 908 075 389

E-mail

goldensun@goldensun.sk

Facebook

Už čoskoro...

Adresa sídla a údaje (pre poštu a fakturáciu):

GoldenSUN Slovakia, s.r.o., 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Adresa prevádzky:

GoldenSUN Slovakia, s.r.o., ul. Nová 8, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia